Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές, επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε συνέδρια.

Ο ειδικός γαστρεντερολόγος – ηπατολόγος ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Δρ MD PhD FESGE είναι πτυχιούχος Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, με αντικείμενο μελέτης της διατριβής τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ).

Ειδικεύθηκε στην Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική Ηρακλείου, μετεκπαιδεύτηκε στην ενδοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας (NBI chromoendoscopy) και focus HD ενδοσκόπηση για έγκαιρη διάγνωση καρκίνου και πρώιμων βλαβών πεπτικού, καθώς και στην επεμβατική ανώδυνη ενδοσκόπηση στην Αγγλία, δίπλα στον καθηγητή Bhandari, στο Queen Alexandra Hospital, με υποτροφία από την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία (ΕΓΕ).

 

terzoudis-at-Costamagna (1)

Συμμετοχή σε συνέδρια

Συμμετοχή με παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή γαστρεντερολογικά συνέδρια.

Συμμετοχή σε διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας με ενδοφλέβια χορήγηση βιολογικών παράγοντων σε ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου.

Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει παρουσιάσεις σε πανευρωπαϊκά και πανελλήνια γαστρεντερολογικά συνέδρια, ενώ έχει και πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης.Διατηρεί σύγχρονο ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με ενδοσκοπικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, όπου διενεργούνται ενδοσκοπήσεις με τη χρήση NBI χρωμοενδοσκόπησης για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία πρώιμων βλαβών πεπτικού.

Μέλος συλλόγων

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία (ΕΓΕ)

  Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ)

 European Crohn and Colitis Organisation (ECCO)

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ)

 Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδος (ΕΠΕΓΕ)

 Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ)

European Society of GI Endoscopy (ESGE)